WTC Idegem

Logo WTC IdergemONTSTAAN

Zomer 1978. Om de verveling van de lange zomerse zondagen zonder voetbal te breken besluiten enkele jongeren om af en toe een fietstochtje te maken. De eerste uitstapjes beperken zich tot toertjes rond de kerktoren maar algauw wordt het actieterrein uitgebreid tot de omliggende dorpen. Aangezien meer en meer jonge (en minder jonge) kerels zich bij het groepje aansluiten wordt vrij vlug de noodzaak aangevoeld om een bestuur te kiezen en een voorlopig reglement op te stellen. Op zondagvoormiddag worden voor de aanwezige liefhebbers voor de eerste maal begeleide fietstochten georganiseerd.

EVOLUTIE

Vrij vlug voelde men in het hart van de club de drang  om iets “officieels” te organiseren met als gevolg dat in 1979 in het centrum van de gemeente een eerste maal een koppelrit over drie uren met niet minder dan 78 deelnemers plaats vond. Later werd de organisatie uitgebreid naar een zes uren koppelrit met – ongelooflijk maar waar – 300 al dan niet  ludiek uitgedoste deelnemers.

Het ganse gebeuren groeide uit tot een feest voor zowel de fietsers als voor de ganse gemeenschap. Door de medewerking van de enthousiaste inwoners en de lokale radio’s, die zorgden voor de nodige ambiance en publiciteit, verwierf de organisatie zich een vaste plaats op de kalender. Het deelnemersveld bleef constant toenemen.

Helaas werd het door het toenemend autoverkeer jaar na jaar moeilijker om een autovrije gesloten omloop af te bakenen.

KASTELENTOCHTEN

Gedwongen door de feiten werd in 1980 de drie en zes uren ritten vervangen door een bewegwijzerde omloop van 60 kilometer.

Door enerzijds de aard van het parcours en anderzijds door de vooraf gevoerde publiciteit via pers en lokale radio’s liet het succes niet lang op zich wachten: weldra stonden niet minder dan 800 deelnemers aan de start. Op vraag van de deelnemers werden in 1982 omlopen van 20, 35, 70 en 120 km doorheen het rustige  “Pays des Collines” uitgetekend. Hierbij werden voorheen schier onbekende kastelen aangedaan.

De eerste KASTELENTOCHT was een feit!

BELGISCHE BOND VOOR RIJWIELTOERISME (BBR)

In 1989 sloot WTC Idegem zich aan bij de Belgische Bond voor Rijwieltoerisme (later Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme VBR) en sindsdien genoot de club en haar top organisatie, de “Kastelentochten”, meer en meer naambekendheid met een stijgend aantal deelnemers als gevolg.

Het idee om sport en cultuur samen een plaats te geven in het gebeuren kreeg vorm en de club stelde een brochure samen met een overzicht van de geschiedenis en enkele foto’s van de kastelen waarlangs gefietst werd.

De club werd stilaan toonaangevend in de regio en kon weldra rekenen op een vaste kledijsponsor: de heer F. Bourry,  concessionaris  van de FIAT garage te Geraardsbergen. Een unicum is het feit dat we reeds meer dan 30 jaar met dezelfde sponsor kunnen samenwerken.

Net als de fietsen en het materiaal evolueerde de kledij doorheen de jaren zeer sterk: van wollen truien naar verfijnde outfits met computergestuurde bedrukking. Intussen evolueerde het fietsen zelf van een gewoon verplaatsingsmiddel naar een sport dat familiaal kon bedreven worden waarbij het motto “Fietsen is gezond” centraal stond.

Met enige fierheid vermelden we dat de “Kastelentochten” in de periode rond de eeuwwisseling een gemiddelde van 1200 tevreden starters trok.

MOUNTAINBIKEN

Met de opkomst van het moutainbiken kreeg het fietsen een bijkomende boost.

Jongeren vonden deze sport spectaculair en ontdekten lang vergeten kerkwegels en paden die voor hen onbekend terrein waren. Ook oudere deelnemers sloten zich hierbij aan, weliswaar met kortere ritten.

WTC Idegem speelde in op de ontstane hype en de Kastelentochten werden uitgebreid  met M.T.B. tochten over twee afstanden (28 en 45 km) aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. De publiciteit hiervoor werd zelfs nationaal gevoerd via pers, flyers, mail en nationale kalenders. Het  hoogtepunt was de erkenning als semi-klassieker door de recreatieve wielerbonden. Het resultaat liet niet op zich wachten want van 2007 tot en met 2011 mochten we telkenjare meer dan 2000 deelnemers verwelkomen aan het station van Idegem. Dit waren de hoogdagen van het wielertoerisme in onze regio.

DE BOSVELDTOCHTEN

Aangezien het mountainbiken ook en vooral in de winter bedreven wordt organiseerde de club rond die periode bijkomende M.T.B. tochten over 28, 35 en 47 km, BOSVELDTOCHTEN genaamd, met start aan het sportstadion van Geraardsbergen. Van einde en ver, zelfs uit de naburige landen wilden liefhebbers kennis maken met deze organisatie en vooral met de prachtige streek waar alle elementen voorhanden zijn om mooie tochten te organiseren. We denken hierbij aan idyllische plaatsen in de omgeving van “de Muur”, “de Bosberg” en de ontelbare veldwegen die de deelnemers voor de wielen geschoven kregen. De weersomstandigheden konden wel eens spelbreker zijn maar desondanks noteerden we de laatste jaren telkens meer dan 1000 deelnemers.

VROUWEN EN FIETSEN

De jongste tien jaar is de aanwezigheid van vrouwen in het wielergebeuren spectaculair gestegen. WTC Idegem ’78 startte in de lente 2000 met een vrouwenafdeling die jaar na jaar meer succes oogst en tot vandaag een vrij actieve recreatieve werking heeft. Speciaal voor de vrouwen wordt er elke vrijdag van april tot en met september op een ontspannende manier gefietst. Op deze organisatie zijn ook de mannelijke leden welkom.

FAMILIALE CLUBGEEST

Door de jaren heen spreidde de club zijn activiteiten. Op de jaarlijkse activiteitenkalender vinden we meerdere druk bijgewoonde organisaties zoals de gezinswandeling, een bowlingavondje, een pick-nick met de fiets, een busuitstap, enz. De tweedaagse fietsuitstap naar De Panne werd gedurende jaren ervaren als een topper van formaat en geeft tot vandaag nog aanleiding tot tal van anekdotes. Ander hoogtepunten waren de beklimmingen van de Mont Ventoux, Alpe d’Huez en de Vogezen.

Het jaarlijks eetfestijn in de maand oktober kent telkens een enorm succes dank zij de medewerking van de leden.

Elk jaar beleven we als sluitstuk van het seizoen, de kampioenenviering waar de leden en hun gezin samen met de sponsors tot in vroege uurtjes kunnen genieten.

VOORUITZICHTEN

WTC Idegem is reeds meer dan 42 jaar actief en heeft tot op heden nog altijd de verdienste aan alle geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om op vrijdag, zaterdag en zondag op een recreatieve manier te fietsen in een sociale omgeving waar het gezin een centrale plaats bekleedt. WTC Idegem wenst in de toekomst bovenal een familiaal ingestelde fietsclub te blijven die oog heeft voor sport, cultuur en ontspanning.

FIETSEN IS GEZOND EN IS BIJ “WTC IDEGEM” ZOVEEL AANGENAMER

Het Bestuur